Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS oraz Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Rosyjskiej zapraszają do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "Rosja w zwierciadle symboli architektury".

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży kultury rosyjskiej, w tym – zabytków architektury w Rosji, a także kształtowanie wyobraźni i umiejętności plastycznych uczniów.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) z całej Polski.

Prace konkursowe będą rozpatrywane w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy 1–3
  • klasy 4–6
  • klasy 7–8

Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa 30 listopada 2021 r.

Praca konkursowa powinna być oryginalnym pomysłem uczestnika Konkursu oraz nie może w żaden sposób naruszać praw osób trzecich.

W załączeniu - Regulamin Konkursu oraz Ankieta Uczestnika.

Zapraszamy do udziału!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    11 października 2021