Nowa publikacja pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej

Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów, red. Lyubov Frolyak, Leszek Mikrut, Swietłana Szaszkowa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019

Jest to zbiór tekstów, wygłoszonych w trakcie obrad cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowo-metodycznej „Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów”, zorganizowanej w Lublinie dn. 13-14 listopada 2017 r. przez Instytut Filologii Słowiańskiej (Pracownia Glottodydaktyki) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS.

Więcej informacji oraz spis treści tomu - na stronie Wydawnictwa UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    1 sierpnia 2019