Międzynarodowe Forum Młodzieży

Drodzy studenci, doktoranci i wszyscy zainteresowani współczesnymi technologiami! (w tym również w procesie nauczania języka rosyjskiego)

W ramach XIV już tzw. Kongresu „Świata Rosyjskiego” (Ассамблея Русского мира) odbędzie się Międzynarodowe Forum Młodzieży «Молодежь в эпоху цифровых коммуникаций: формы виртуального и реального взаимодействия».
Forum rozpocznie swe obrady 2 listopada br., a w jego ramach zostaną poruszone następujące zagadnienia:
• Как интересно и эффективно использовать многообразие современных сетевых инструментов и ресурсов для изучения русского языка онлайн?
• Как популяризировать русский язык в социальных сетях?
• Как успешно продвигать онлайн собственные проекты, идеи и свой имидж?
• Как правильно снимать и продвигать качественный фото- и видеоконтент в сетях?
• Как писать интересные, захватывающие тексты?

Aby wziąć udział w Forum należy zarejestrować się na stronie:
https://www.14assamb.russkiymir.ru/registration

Ilość miejsc nie jest ograniczona.

Szczegółowy program wydarzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym na stronie www.russkiymir.ru

W ramach Forum został ogłoszony również konkurs filmików wideo pt. «Как мы изучаем русский язык?», które należy wysyłać na adres: 14assamb_youth@russkiymir.ru

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2020