Związek Uczelni Lubelskich - konferencja prasowa

Informację o powołaniu Związku Uczelni Lubelskich przekazali Rektorzy trzech uczelni wyższych: UMCS, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego, podczas wczorajszej (4.07.) konferencji prasowej odbywającej się w Sali Senatu UMCS.

fot. Bartosz Proll

Jak zaznaczał Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski, idea powołania związku nie jest nowa; od lat były prowadzone rozmowy w tym temacie. Nasz region wciąż walczy o swoją pozycję, a dzięki powołaniu Związku Uczelni może stać się silniejszy i bardziej konkurencyjny. Rektor UP, prof. Zygmunt Litwińczuk, przekonywał, że współpraca między uczelniami była od dawna, jednak teraz została usankcjonowana formalnie w pewnych obszarach - przy jednoczesnym zachowaniu autonomii każdego podmiotu. 

Jako prekursorów Rektorzy przedstawiali uczelnie krakowskie, które jako pierwsze założyły taki Związek 2 lata temu. Lubelskie porozumienie jest drugą taką inicjatywą w Polsce. Prof. Michałowski podkreślał, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego popiera integrację środowiskową, choć ustawa jeszcze do końca nie precyzuje kompetencji związków. Integracja może jednak pozytywnie wpłynąć na pozyskiwanie środków finansowych. Jak podkreślał Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Piotr Kacejko, współpraca przyniesie także korzyści dla studentów, może chociażby zoptymalizować dostęp do specjalistycznego sprzętu i obiektów.

Współpraca w ramach Związku Uczelni Lubelskich obejmować będzie m.in. wymianę informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej, wspólne prowadzenie kursów, monitorowanie ścieżek zawodowych absolwentów, wsparcie w zakresie kształcenia, komercjalizacji badań, biur karier, rozwoju działalności artystycznej i sportowej.

Uchwały w sprawie powołania Związku podjęły w ubiegłym tygodniu Senaty trzech uczelni. Decyzje o rejestracji Związku wydaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wniosek zostanie wkrótce złożony do resortu.

Uchwała nr XXIV-8.9/17 Senatu UMCS z dnia 28 czerwca 2017 r.

    Aktualności

    Data dodania
    5 lipca 2017