Zjazd Forum Uniwersytetów Polskich

W dniach 17-19 stycznia 2014 r. w Lublinie odbył się Zjazd Forum Uniwersytetów Polskich, w którym udział wzięli przedstawiciele piętnastu polskich Uniwersytetów zrzeszonych w organizacji.

Fot. Szymon Dziubicki, Piotr Gutowski

Tematem obrad Forum, oprócz projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, były również sposoby dysponowania środkami na działalność studencką oraz procedury organizacji przetargów i zamówień publicznych. Przewodniczący Samorządów Studenckich z Uniwersytetów Polskich zostali również przeszkoleni z zakresu współpracy w zespołach o wysokich kwalifikacjach oraz z pozyskiwania środków na działalność studencką ze źródeł zewnętrznych.

Przedstawiciele Samorządów Studenckich Uniwersytetów Polskich mieli możliwość zwiedzenia Inkubatora Medialno-Artystycznego oraz uczestniczenia w wystawach poświęconych patronce UMCS - Marii Curie-Skłodowskiej.

Zjazd uroczyście zainaugurowała prof. sztuk muz. Urszula Bobryk – Prorektor ds. Studenckich UMCS.

    Aktualności