XX lat Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

15 września br. w Auli Centrum przy ul. Weteranów w Lublinie, uroczyście zainaugurowano jubileuszowe obchody XX-lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Wydarzenie objęto Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego.

Jubileusz CJiKP połączono z konferencją międzynarodową: „Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturalnych i potrzeb społecznych”. Podczas sesji jubileuszowej wystąpił Przedstawiciel Prezydenta RP oraz JM Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski.

Wśród honorowych gości zaproszonych na uroczystość znaleźli się m.in.: Włodzimierz Wysocki - zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Henryka Strojnowska - Wicewojewoda lubelski i Longin Komołowski - Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, były Wicepremier Rządu RP.

Do udziału w wykładach i sesjach plenarnych zaproszono naukowców i badaczy z wielu ośrodków akademickich, niemal z całego świata.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS zostało utworzone w styczniu 1991 r. Od tego czasu niezmiennie jego Dyrektorem jest prof. dr hab. Jan Mazur.

    Aktualności