Wystawa „Aleksander hr. Fredro – polski Molière. W 230. rocznicę urodzin”

W tym roku przypada 230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, a także pamiętnikarza, poety oraz żołnierza kampanii napoleońskich. Dlatego też Sejm RP ustanowił rok 2023 - Rokiem Aleksandra Fredry. Z tej okazji Muzeum oraz Biblioteka Główna UMCS przygotowały ekspozycję pt. „Aleksander hr. Fredro – polski Molière. W 230. rocznicę urodzin”. 10 maja br. odbył się wernisaż wystawy, w którym wziął udział Prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. uczelni.

Wystawie autorstwa Dariusza Borucha i Piotra Błaszczaka towarzyszą książki i wydawnictwa ze zbiorów Biblioteki Głównej. Dodatkowo pokazane zostały kostiumy teatralne ze sztuk Aleksandra Fredry, a sam wernisaż uświetniły fragmenty komedii pisarza odczytane przez członków Grupy Teatralnej Pracowników UMCS.

Plansze edukacyjne, które znajdują się na wystawie, zostały przygotowane i udostępnione dzięki uprzejmości Fundacji Rodu Szeptyckich z siedzibą w Warszawie, ustanowionej w 2006 r. przez Macieja i Katarzynę Szeptyckich. Celem działań tej jednostki jest ochrona dziedzictwa narodowego związanego z dziejami ww. rodu oraz szeroka działalność kulturalna i prospołeczna.

Ekspozycję w Muzeum UMCS będzie można zwiedzać do 7 czerwca br. Serdecznie zachęcamy.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    11 maja 2023