Współpraca UMCS z Chinami

Są już pierwsze efekty porozumienia podpisanego w październiku ubiegłego roku pomiędzy UMCS a Międzynarodowym Centrum Sztuki (He Shuifa Art. Museum) w Hangzhou w Chinach. W czerwcu br. podczas rewizyty Władz Uczelni w Hangzhou uściślono zasady współpracy.

13 czerwca br. w He Shuifa Art. Museum zostało otwarte Centrum UMCS, które będzie odpowiadać za współpracę naukową oraz artystyczną, a także zajmować się promocją Uczelni oraz szerzeniem idei współpracy międzynarodowej. Porozumienie przewiduje również m.in. podejmowanie wspólnych działań rekrutacyjnych, mających na celu zaproszenie chińskiej młodzieży do studiowania w Lublinie.

Podczas uroczystego otwarcia placówki odbył się cieszący się olbrzymim zainteresowaniem wernisaż prac wykładowców Wydziału Artystycznego UMCS.

W przyszłości UMCS zamierza przybliżyć lubelskiej społeczności sztukę He Shuifa. He Shuifa to profesor Chińskiej Akademii Sztuk na Wydziale Kreacji Artystycznej, należący m.in. do Chińskiego Stowarzyszenia Artystów, uznawany obecnie za jednego z najwybitniejszych artystów w tym kraju.

Podczas wizyty w Chinach prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS rozmawiał również z Rektorem Uniwersytetu Technicznego Zhejiang, dr. Zhang Libin na temat przyszłej współpracy naukowej między UMCS a chińską Uczelnią. Rektor UMCS spotkał się ponadto m.in. z prezydentem miasta Hangzou oraz Konsulem Generalnym RP w Szanghaju, Krzysztofem Smykiem, a także z przedstawicielami świata kultury.

    Aktualności