Wręczono Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego

Za nami gala wręczenia studenckich stypendiów przyznawanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Tym razem trafiły one do 298 osób. Stypendia wręczył członek zarządu Bartłomiej Bałaban. Na ten cel z budżetu województwa przeznaczono ok. 800 tysięcy złotych. Na uroczystości wręczenia stypendiów, która odbyła się 6 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym władze naszej Uczelni reprezentowała dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Już po raz 20. samorząd województwa lubelskiego nagrodził najwybitniejszych studentów. W tym roku do rozpatrzenia wpłynęły 393 wnioski, na podstawie których przyznano 298 stypendiów. Studenci zostali nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia w różnego rodzaju działalności, np. naukowo-badawczej, popularnonaukowej, artystycznej, sportowej, za pracę w kołach naukowych, wolontariat itp.

Miło nam poinformować, że największe grono stypendystów stanowią studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Aż 111 żaków naszej Alma Mater otrzymało stypendium. Pozostali stypendyści reprezentują: Uniwersytet Medyczny (99 osób), Uniwersytet Przyrodniczy (47 osób), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (10 osób), Akademię Bialską Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II (9 osób), Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie – Filię w Białej Podlaskiej (6 osób), Politechnikę Lubelską (3 osoby), Uniwersytet Rzeszowski (3 osoby), Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie (2 osoby), Politechnikę Warszawską (2 osoby), Warszawski Uniwersytet Medyczny (2 osoby), Gdański Uniwersytet Medyczny (1 osoba), Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie (1 osoba), Uniwersytet Jagielloński (1 osoba), Uniwersytet Warszawski (1 osoba).

Kwota stypendium to 450 zł brutto miesięcznie. Jest ono przyznawane na okres od stycznia do czerwca. Od 2019 roku Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego wręczono już 1354 studentom.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

    Aktualności

    Data dodania
    7 czerwca 2023