Wręczenie nagród studentom WNoZiGP UMCS

Ogłoszono wyniki konkursu studenckiego dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Strefy Green Human Space w Pszczelej Woli. Wręczenie nagród odbyło się 7 kwietnia br. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Fot. Bartosz Proll

W spotkaniu z laureatami udział wzięli: Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS prof. Dorota Kołodyńska, Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, Pełnomocnik Zarządu Powiatu ds. Strategii i Rozwoju Waldemar Wapiński, Dziekan WNoZiGP prof. Jolanta Rodzoś, Prodziekan WNoZiGP prof. Wojciech Zgłobicki oraz studenci i przedstawiciele Wydziału.

Przyznano dwie nagrody II stopnia dla zespołów autorskich w składzie:

- Patrycja Adamczyk (I rok II stopnia kier. Gospodarka Przestrzenna), Jakub Burdzy (I rok II stopnia Gospodarka Przestrzenna), Rafał Burek (II rok II stopnia Gospodarka Przestrzenna)

- Konrad Pucek (I rok II stopnia Gospodarka Przestrzenna), Weronika Szymanek (II rok I stopnia Gospodarka Przestrzenna), Weronika Dajek (II rok I stopnia Gospodarka Przestrzenna), Patryk Pawluczuk (III rok I stopnia Gospodarka Przestrzenna).

Opiekunem merytorycznym studentów była dr Dagmara Kociuba z Katedry Gospodarki Przestrzennej UMCS. Podczas spotkania z laureatami zaprezentowano także zwycięskie prace.

Współorganizatorami konkursu był Powiat Lubelski oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Jego celem było przygotowanie wstępnych propozycji do opracowania koncepcji zagospodarowania Strefy Green Human Space w Pszczelej Woli, w gminie Strzyżewice. Strefa powstanie na bazie Zespołu Szkół Rolniczych-Technikum Pszczelarskiego.

Strefa Green Human Space ma stanowić wielofunkcyjny i innowacyjny ośrodek stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego. Ma łączyć aktywności edukacyjne, naukowe, badawcze, wdrożeniowe i komercyjne w celu podniesienia stopnia wykorzystania lokalnych zasobów społecznych, środowiskowych i komunikacyjnych oraz stymulacji lokalnego rozwoju. Jednym z celów utworzenia strefy jest wzmocnienie sieciowych powiązań aktywności samorządu, środowisk naukowych i gospodarczych województwa lubelskiego.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2022