Własny Fundusz Stypendialny - wręczenie stypendiów

6 grudnia br. w Sali widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych informujących o przyznaniu stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego. Grupa najzdolniejszych studentów i doktorantów UMCS otrzymała dyplomy z rąk Rektora prof. Stanisława Michałowskiego i Prorektor ds. Studenckich prof. Urszuli Bobryk.

Od roku akademickiego 2016/2017 na naszym Uniwersytecie funkcjonuje tzw. Własny Fundusz Stypendialny. Jest to forma dodatkowego wsparcia dla najlepszych studentów i doktorantów wyróżniających się znaczącymi wynikami w nauce.

W ramach tegorocznej puli aplikowało 109 osób, spośród których nagrodzono 24 najlepszych studentów i 15 doktorantów UMCS. Otrzymali oni dofinansowanie w kwocie 4 400 zł brutto wypłacane w dwóch transzach – w grudniu br. i w czerwcu 2020 r.

Tegoroczna edycja konkurowania o stypendium trochę różniła się od lat poprzednich. Zgodnie z art. 420 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studenci i doktoranci mogli rywalizować tylko w kategorii osiągnięć naukowych.

Stypendia przyznawane były oddzielnie dla studentów 1 roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (za bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego lub bycie finalistką/laureatem olimpiad międzynarodowych i ogólnopolskich) oraz studentów pozostałych lat studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Tutaj liczyła się m.in. wysoka średnia, indywidualne osiągnięcia naukowe oraz udział w badaniach nad priorytetowym dla UMCS obszarem nauki.

Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznawane były oddzielnie dla doktorantów I roku kształcenia (doktoranci szkół doktorskich) oraz doktorantów pozostałych lat studiów doktoranckich.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności