Włączamy się w akcję „Godzina dla Ziemi WWF”

Informujemy, że 25 marca 2023 r. od godziny 20.30 do 21.30 w budynkach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zostaną wyłączone światła w ramach akcji „Godzina dla Ziemi WWF”.

fot. Freepik

Tegoroczna edycja „Godziny dla Ziemi WWF” w Polsce poświęcona jest walce z zanikiem różnorodności biologicznej. Według najnowszego raportu WWF Living Planet Report w ciągu ostatnich 50 lat liczebność populacji gatunków zmniejszyła się o 69%. Kluczowa dla ochrony bioróżnorodności jest ochrona obszarów cennych przyrodniczo, aby stanowiły bezpieczny dom dla zamieszkujących je zwierząt.

Nasza Uczelnia wspiera wszelkiego rodzaju działania proekologiczne, dlatego tym razem również nie pozostaliśmy obojętni na dobro planety. W symbolicznym geście na 60 minut zgasną światła w budynkach zajmowanych przez wymienione jednostki:

 • Wydział Artystyczny
 • Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Ekonomiczny
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Filozofii i Socjologii
 • Wydział Historii i Archeologii
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wydział Politologii i Dziennikarstwa
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej
 • Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka
 • Biblioteka Główna
 • Centrum ECOTECH-COMPLEX
 • Rektorat 
 • Stołówka Akademicka
 • Domy studenckie: DS. Amor, DS. Babilon, DS. Femina, DS. Grześ, DS. Ikar, DS. Jowisz, DS. Kronos, DS. Zana

„Godzina dla Ziemi WWF” to inicjatywa społeczna, która zrzesza ludzi na całym świecie. Po raz pierwszy akcja odbyła się w Sydney w 2007 r. i wzięło w niej udział 2,2 mln osób. Z każdym kolejnym rokiem dołącza do niej coraz więcej mieszkańców różnych miast położonych na całym globie, którzy troszczą się o przyszłość naszej planety.

Akcja ma na celu skłonienie do refleksji nad zmianami klimatu, zachęcenie ludzi do przyjmowania postaw proekologicznych oraz zmiany codziennych przyzwyczajeń. Dzięki takim działaniom możliwe jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a w dalszej kolejności także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

  Aktualności

  Data dodania
  24 marca 2023