Wizyta delegacji z Angoli

23 maja br. prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Prorektor UMCS ds. Kształcenia gościła delegację z Angoli. Ideą spotkania było podjęcie dialogu pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Uniwersytetem Lueji A’NKONDE, dotyczącego m.in. badań naukowych i wymiany akademickiej.

Tego dnia prof. Hlibowicka-Węglarz i prof. dr Samuel Victorino podpisali memorandum dotyczące szeroko rozumianej współpracy akademickiej.

Skład delegacji:
- Jego Ekscelencja Pan dr Domingos Culolo – Ambasador Republiki Angoli w RP,
- Jego Magnificencja prof. dr Samuel Victorino – Rektor ULAN,
- prof. Carlos Yoba – Prorektor UL – Prorektor ULAN ds. Kooperacji Międzynarodowej,
- Celeste David – asystentka Ambasadora Republiki Angoli,
- Walter Cassul – szef Działu Ekonomicznego Ambasady Republiki Angoli,
- Salvador Diogo – szef Protokołu Ambasady Republiki Angoli.

Następnie delegacja udała się z wizytą do czterech wydziałów Uniwersytetu, w celu bliższego poznania oferty dydaktycznej i badawczej Uczelni.

Przedstawiciele Wydziałów: Prawa i Administracji, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Chemii i Ekonomicznego przedstawili osiągnięcia swoich jednostek oraz zaprezentowali ich infrastrukturę badawczą.

    Aktualności