Wieczory Literackie z Eustachym Rylskim

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, powrócili do tradycji spotkań z twórcami, literatami, którzy cieszą się ogromną popularnością.

Fot. W. kostko

17 października br. kolejnym gościem dr Anny Nasalskiej był Eustachy Rylski - jeden z najwybitniejszych pisarzy współczesnych, podejmujący tematy historyczne i współczesne, autor m.in. powieści: Stankiewicz. Powrót, Człowiek w cieniu, Warunek, Na Grobli, Obok Julii; opowiadań: Tylko chłód, Wyspa; dramatów: Chłodna jesień, Zapach wistarii, Netta, Co nie jest snem, Sprawa honoru; esejów: Po śniadaniu.

„Wieczory Literackie” odbywają się cyklicznie od 1999 r. Autorskie spotkania tradycyjnie już prowadzi dr Anna Nasalska. Gośćmi wydarzenia są wybitni przedstawiciele kultury, m.in.: prozaicy, dramaturdzy, poeci, eseiści, publicyści, dziennikarze. Licznie zgromadzeni na comiesięcznych spotkaniach słuchacze mieli już okazję spotkać się z twórczością m.in.: Zygmunta Kubiaka, Józefa Hena, Hanny Krall, Normana Daviesa, Jacka Bocheńskiego, Tomasza Łubieńskiego, Ewy Lipskiej, Olgi Tokarczuk, Julii Hartwig, Urszuli Kozioł, Władysława Bartoszewskiego, Adama Michnika, Wiesława Myśliwskiego, Pawła Huellego, Kazimierza Kutza, Michała Głowińskiego, Kazimierza Orłosia, Mariana Pilota, ks. Adama Bonieckiego, Jacka Hugo-Badera czy Andrzeja Franaszka.

„Wieczory Literackie” stały się nieodłącznym elementem życia kulturalnego nie tylko społeczności akademickiej, lecz także mieszkańców Lublina.

    Aktualności

    Data dodania
    18 października 2013