Uroczyste Spotkanie Noworoczne

8 stycznia br. w Sali Senatu UMCS, w obecności władz Uczelni, pracowników, studentów i doktorantów odbyło się Spotkanie Noworoczne – coroczna uroczystość, zwyczajowo rozpoczynająca nowy rok kalendarzowy w Naszej Alma Mater. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewoda Lubelski prof. Jolanta Szołno-Koguc, Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, Zastępca Prezydenta Lublina dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, Prezes Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej Zbigniew Kmicic, Prezes Zarząd Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” Dariusz Jodłowski, Prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Miszczak.

Uroczystość stanowiła okazję do podsumowania minionego roku w UMCS. W swoim przemówieniu JM Rektor mówił także o tym, iż najbliższe dziesięć miesięcy to czas szczególnie ważny i wyjątkowy dla Uniwersytetu, który świętuje jubileuszowy, siedemdziesiąty rok działalności. Kulminacją jego obchodów będzie październikowa Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 zbiegająca się z posiedzeniem Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa wybitnemu polskiemu naukowcowi i dyplomacie – prof. Danielowi Adamowi Rotfeldowi. Rektor UMCS zwrócił się także z prośbą o aktywną pracę na rzecz Uczelni oraz udział w wydarzeniach, które towarzyszyć będą obchodom roku jubileuszowego.

Podczas spotkania p. Andrzej Zdunek otrzymał z rąk Magnificencji Medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.

 

    Aktualności