Uroczyste otwarcie I Filii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS

12 grudnia 2012 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oficjalnie uruchomił pierwszą Filię Uniwersytetu Dziecięcego UMCS w Nałęczowie.

Podpisanie umowy o współpracy Uczelni (reprezentowanej przez JM Rektora prof. Stanisława Michałowskiego oraz Prorektor ds. Studenckich prof. Urszulę Bobryk) z Gminą Nałęczów (reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Ćwieka) odbyło się w Urzędzie Miasta w Nałęczowie.

Patronat honorowy nad działalnością Filii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS w Nałęczowie objął Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego.

Wykład inauguracyjny Pt. „Światło i życie”, który wygłosił prof. Mariusz Gagoś odbył się w Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Tego dnia dzieci miały również okazję uczestniczyć w warsztatach organizowanych w Planetarium Gemini.

Dzieci są otwarte - ważne jest, by nie dopuścić do ich zamknięcia na świat. Decyzja o tym, kim zostaną w przyszłości, zapada na ogół około 11 roku życia. Uniwersytet Dziecięcy poszerza zainteresowania dzieci, wzbudza fascynację światem i badaniami; w bardzo wczesnym wieku mogą oni, po raz pierwszy zasmakować, czym jest prawdziwa nauka. Uniwersytet Dziecięcy nie jest dla dorosłych, nie mówi się w nim o tym, czego dorośli chcą nauczyć dzieci. Wykłady oscylują wokół tematyki interesującej maluchy.

U podstaw tego przedsięwzięcia leży przekonanie, że wykształcenie to najważniejsze narzędzie, w jakie można wyposażyć dzieci. Nie chodzi o naukę konkretnego przedmiotu - chodzi o sam fakt zadawania pytań i zdobywania na nie odpowiedzi.

Zgodnie z ideą Uniwersytetu, zajęcia dla dzieci prowadzone są przez wykładowców z prestiżowych uczelni wyższych i dotyczą wielu dziedzin nauki. Uniwersytet Dzieci powstał, aby rozwijać ich twórczy i intelektualny potencjał.

    Aktualności

    Data dodania
    13 grudnia 2012