Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

16 grudnia br. odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie to ma szczególny charakter, jest bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów, niewymiernej opieki naukowej promotorów, życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych Uniwersytetu.

Tego dnia stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało 25 osób, tym samym Uniwersytet osiągnął liczbę 1048 doktorów habilitowanych wypromowanych w swojej siedemdziesięciodwuletniej historii.
Rozwój w tej grupie pracowników jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki, która decyduje i świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostało 71 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnął liczbę 4082 doktorów.

Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie doktorskie odbyło się w języku łacińskim. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej oraz Chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją prof. Zofii Bernatowicz.

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 grudnia 2015