Uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów (30.11.11)

30 listopada br. w Auli Uniwersyteckiej w Gmachu Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyła się uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów.

Zgodnie z tradycją akademicką uroczystość otworzył Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, który w swoim przemówieniu podkreślał szczególny charakter promocji doktorskiej, będącej końcowym akcentem wieloletniego trudu, niewymiernej opieki naukowej promotorów oraz życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych Uniwersytetu.

Stopień naukowy doktora habilitowanego w ciągu minionego roku akademickiego uzyskało 30 osób, tym samym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej osiągnął liczbę 783 doktorów habilitowanych, wypromowanych w ponad sześćdziesięciopięcioletniej tradycji Uniwersytetu.

Podczas uroczystości promowanych zostało również 57 doktorów. Dorobek UMCS, od początku swojego istnienia, osiągnął liczbę 3620 doktorantów.

    Aktualności