Uniwersyteckie Forum Dyrygentów

Uniwersyteckie Forum Dyrygentów to zainicjowane w 2016 r. przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogólnopolskie spotkania z udziałem studentów oraz pedagogów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. W tym roku wydarzenie odbyło się w dniach 5-7 czerwca w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS i było organizowane przez Zakład Chóralistyki UMCS w Lublinie.

Fot. Bartosz Proll

Głównym wydarzeniem Forum jest konkurs dyrygencki „Konfrontacje Młodych Chórmistrzów” - popularyzujący zawód dyrygenta chóralnego wśród studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.  5 oraz 6 czerwca w Inkubatorze Medialno-Artystycznym trwały przesłuchania studentów; w jury zasiadali: prof. Urszula Bobryk, kierownik Zakładu Chóralistyki UMCS, prof. Benedykt Błoński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Bernard Mendlik z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dr Piotr Wijatkowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dzięki udziałowi w konkursie, młodzież mogła doskonalić warsztat dyrygencki, poznała nową literaturę chóralną, a także miała okazję pracować z najlepszymi chórami szkolnymi i akademickimi.

Z kolei 7 czerwca w Instytucie Muzyki UMCS odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Chóralistyka - między tradycją a nowoczesnością”, w której uczestniczyli pedagodzy dyrygowania, dyrygenci i chórmistrzowie – uznane autorytety w tej dziedzinie z ośrodków muzycznych w całej Polsce.

Podczas paneli zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • możliwości adaptacji poezji śpiewanej na grunt chóralistyki i transkrypcji utworów Marka Grechuty na chór a cappella,
 • muzyka w edukacji przyszłości,
 • specyfika warsztatu dyrygenckiego w kontekście pracy z chórem dziecięcym, dorosłym i seniorskim,
 • muzyka chóralna w literaturze orkiestr dętych,
 • jak dyrygować chórem gospel,
 • profesjonalny dyrygent w amatorskim chórze,
 • ciało i wyobraźnia chórzysty,
 • dzieło wokalno-instrumentalne w repertuarze chóru akademickiego.

  Aktualności

  Data dodania
  7 czerwca 2017