UMCS współpracuje ze szkołą w Chicago

W ubiegłym tygodniu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Błażeja w Chicago. UMCS reprezentowali: Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Urszula Bobryk, Dyrektor Centrum Promocji Marcin Gołębiowski, Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich dr Ewelina Panas oraz dr hab. Grzegorz Janicki z Zakładu Geoekologii i Paleogeografii. Z ramienia Szkoły gościliśmy Panią Dyrektor Małgorzatę Tys. W trakcie spotkania podpisano porozumienie o utworzeniu Honorowego Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego UMCS.

fot. Bartosz Proll

Nasza Uczelnia oraz Szkoła. im. św. Błażeja miały okazję współpracować już wcześniej. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS wraz z placówką zorganizowały I Polonijną Olimpiadę Geograficzną w USA dla uczniów szkół średnich. Podczas spotkania prof. Bobryk miała okazję osobiście pogratulować laureatce ww. olimpiady, która przyleciała do Polski wraz z rodziną. Główną nagrodą dla zwycięzców były indeksy na studia geograficzne na naszym Uniwersytecie.

    Aktualności

    Data dodania
    11 lipca 2017