UMCS rozpoczyna rekrutację w Puławach

Chemia techniczna, administracja publiczna oraz public relations i doradztwo medialne – te trzy kierunki studiów uruchomi UMCS od nowego roku akademickiego 2014/15 na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

17 czerwca 2014 r. poinformował o tym Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Puławskiej Szkoły Wyższej. Planowane są zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. Ich koncepcja kształcenia dostosowana jest m.in. do oczekiwań regionalnego rynku pracy.

Fot. Marek Gruszecki

W konferencji prasowej w Puławskiej Szkole Wyższej udział wzięli: prof. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS, prof. Urszula Bobryk - Prorektor UMCS ds. Studenckich, Janusz Grobel - Prezydent Puław, Ewa Wójcik – Wiceprezydent Puław, dr Zenon Pokojski - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Puławy, dr inż. Janusz Kalbarczyk - Rektor Puławskiej Szkoły Wyższej, a także Dziekani Wydziałów UMCS: prof. Anna Przyborowska-Klimczak (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji), prof. Grzegorz Janusz (Dziekan Wydziału Politologii) oraz prof. Władysław Janusz (Dziekan Wydziału Chemii). Obecny był również prof. Grzegorz Smyk - Pełnomocnik Rektora ds. Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach.

Dzięki współpracy z Zakładami Azotowymi, Instytutem Nowych Syntez Chemicznych oraz Władzami Puław możemy być pewni, że inicjatywa uruchomienia nowych kierunków studiów na naszym Wydziale Zamiejscowym okaże się sukcesem - powiedział prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS. Dodał, że obecnie Uczelnia pracuje nad kolejnym kierunkiem studiów pod nazwą: Fizjoterapia (I stopnia o profilu praktycznym), który również mógłby powstać w ramach Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach.

Z dużą satysfakcją przyjmujemy fakt powstania w Puławach kierunku akademickiego „chemia techniczna”. Był to jeden z najważniejszych punktów porozumienia zawartego przed rokiem przez naszą Spółkę z władzami UMCS - podkreślił Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, Zenon Pokojski. - Cieszymy się, że absolwenci Zespołu Szkół Technicznych - szkoły, z którą mamy podpisaną umowę patronacką - będą mieli możliwość dalszego kształcenia w Puławach, w ramach studiów kierunkowych. Dając gwarancję zatrudnienia w naszej Spółce najlepszym absolwentom ZST, dostajemy od razu możliwość rozwoju pożądanej ścieżki kariery dla wyróżniających się uczniów.

Prezydent Puław Janusz Grobel również wyraził dużą satysfakcję i zadowolenie z faktu, iż kilkunastomiesięczne rozmowy władz UMCS i Puławskiej Szkoły Wyższej oraz Zakładów Azotowych z udziałem Miasta doprowadziły do tego, że UMCS rozpoczyna w Puławach rekrutację na trzy kierunki studiów.

Niejednokrotnie rozmawialiśmy o perspektywach rozwoju UMCS na terenie naszego miasta, wiemy, że nie jest to ostatnie słowo, pojawią się nowe możliwości w przyszłym roku, apelujemy też do środowisk lokalnych, aby zgłaszały swoje oczekiwania odnośnie kształcenia w Puławach – podkreślił Prezydent.

Opisy kierunków studiów:

  1. Chemia techniczna (I stopnia, inżynierskie, 4-letnie o profilu praktycznym).
  2. Administracja publiczna (I stopnia, 3-letnie o profilu ogólnoakademickim).
  3. Public relations i doradztwo medialne (I stopnia, 3-letnie o profilu ogólnoakademickim).

Wszelkie informacje, dotyczące zarówno oferty kształcenia, jak i zasad rekrutacji, dostępne są na stronie: www.umcs.pl.

    Aktualności