UMCS i ZUS kontynuują współpracę

Koniec roku to dobry czas na podsumowanie projektów oraz przedłużenie umów z naszymi wieloletnimi partnerami. W środę 8 grudnia br. przedstawiciele UMCS i ZUS podpisali umowę o dalszej współpracy w zakresie działalności dydaktycznej, rozwojowej oraz realizacji wspólnych projektów z dziedziny ubezpieczeń społecznych.

Podczas spotkania naszą Uczelnię reprezentował prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Piotr Waszak, dyrektor Oddziału ZUS w Lublinie.

- Podpisana umowa pomiędzy UMCS i ZUS wiąże się z przedłużeniem wieloletniej współpracy w dotychczasowym zakresie, obejmującym m.in. praktyki studenckie, wymiany informacji czy udzielanie wsparcia ze strony pracowników naszego Uniwersytetu dla różnego rodzaju działań analitycznych prowadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - powiedział dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS.

W ramach partnerstwa instytucje będą realizować wspólnie „Akademię Ubezpieczeń Społecznych”. Projekt skierowany jest do studentów studiów I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich, słuchaczy studiów podyplomowych, a także do pracowników ZUS oraz pracowników naszej Uczelni i będzie obejmował m.in. organizowanie staży oraz praktyk studenckich, eksperckich konsultacji, wykładów oraz szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych zarówno dla studentów, wykładowców oraz pracowników administracyjnych UMCS, a także współorganizowanie konferencji poświęconych tej tematyce.

Kontynuacja wieloletniej współpracy pomiędzy UMCS i ZUS łączy się z potrzebą wzbogacania programów nauczania o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wpisuje się w politykę społecznej odpowiedzialności uczelni, realizowaną przez naszą Alma Mater.

 


Fot. Klaudia Olender

    Aktualności

    Data dodania
    8 grudnia 2022