Udział pracowników UMCS w konferencji MakeLearn, TIIM & PIConf 2023

W dniach 18-20 maja br. pracownicy naszego Uniwersytetu uczestniczyli w konferencji MakeLearn, TIIM & PIConf 2023 Economic, Social and Environmental Sustainability: The Role of Technology and Political Dialogue (Zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy: rola technologii i dialogu politycznego). Miejscem tegorocznego wydarzenia była stolica Malty - Valletta. Współorganizatorami konferencji (od 2004 roku) są: International School for Social and Business Studies (Słowenia), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kasetsart University (Tajlandia) oraz – partner lokalny w 2023 roku – Pegaso International (Malta) i Ministerstwo Edukacji, Sportu, Młodzieży, Badań Naukowych i Innowacji Malty. Inicjatywa została objęta patronatem Komisji Ekonomii i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.

Cykliczna konferencja MakeLearn & TIIM organizowana w różnych krajach Europy i Azji jest doskonałym miejscem do dzielenia się najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania, ekonomii, technologii i edukacji. Uwzględniając doświadczenia naukowców, pracowników administracji publicznej i praktyków ze wszystkich kontynentów, zachęca do dyskusji i wymiany wiedzy między środowiskiem akademickim a biznesem. Dotychczas realizowana była m.in. w Słowenii, Tajlandii, Lublinie (w 2012 i w 2017 roku), w Hiszpanii, Tunezji, we Włoszech, Chorwacji, Finlandii i na Litwie.

W tegorocznej konferencji udział wzięło około 200 uczestników i uczestniczek z 22 krajów. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentowany był przez Prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr. hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. UMCS, pełniącego jednocześnie od 2014 roku funkcję Przewodniczącego Komitetu Programowego inicjatywy (Program Chair), Dyrektorów Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Ekonomicznego: prof. dr hab. Annę Rakowską i dr. hab. Radosława Mącika, prof. UMCS; dr. hab. Marcina Lipowskiego, prof. UMCS, dr. Łukasza Wiechetka, dr. Jarosława Banasia oraz doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych mgr Natalię Brzezińską.

Wszyscy przedstawiciele UMCS uczestniczyli w sesjach plenarnych, w tym m.in. brali czynny udział w panelu edytorów, dyskusji panelowej Forum Nauka-Edukacja-Biznes, wygłosili także referaty dotyczące: akceptacji technologii ICT w procesach zakupowych; uwarunkowań rozwoju sztucznej inteligencji w sektorze usług publicznych; postrzegania współpracy człowieka z robotem, a także analizy strumieni i modelowania procesów logistyki zwrotnej odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych.

Decyzją komitetu organizacyjnego konferencji w 2024 r. MakeLearn, TIIM & PIConf zorganizowana zostanie w Lublinie, a lokalnym organizatorem będzie ponownie UMCS. Wydarzenie wpisze się w jubileusz obchodów 80-lecia utworzenia naszego Uniwersytetu. Już teraz gorąco zachęcamy do śledzenia informacji na temat inicjatywy oraz uczestnictwa w konferencji. Szczegółowe informacje o przeszłych i planowanych edycjach MakeLearn & TIIM można znaleźć na stronie: https://makelearn.mfdps.si/.

Uczestnictwo w konferencji dr. hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. uczelni, dr. Łukasza Wiechetka i dr. Jarosława Banasia sfinansowane zostało z grantu NCN pt. Modelowanie procesów logistyki zwrotnej odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych w perspektywie doświadczeń międzynarodowych (2019/35/B/HS4/03702).

fot. Mario Mintoff, PIC - uczestnicy konferencji MakeLearn, TIIM & PIConf 2023
Opracował: dr Łukasz Wiechetek

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2023