Tydzień rozwijania talentów 18-26 maja 2011 r.

W dniach 18-26 maja 2011 r. w ramach „Tygodnia rozwijania talentów” odbył się cykl spotkań uzdolnionej młodzieży z pracownikami naukowymi UMCS.

18-19 maja
Przez dwa dni na Wydziale Politologii przeprowadzono szereg wykładów. Uczniowie mieli szansę dowiedzieć się m.in. jak bardzo się różnią się od nas reprezentanci innych kultur, jaką rolę pełni w komunikacji mowa ciała oraz w jaki sposób dziennikarze prowadzą wywiady.

Podczas wykładu „Maria Curie-Skłodowska: kobieta, żona, matka, naukowiec” zaprezentowano patronkę Uniwersytetu jako osobę zasłużoną dla nauki oraz wybitnego naukowca uhonorowanego nagrodą Nobla.

20 maja
Na Wydziale Chemii odbyło się spotkanie z młodzieżą pod hasłem „Czy mogę zobaczyć swoje DNA i białko?” w trakcie, którego omówiono barwne reakcje białek, elektroforezę białek i kwasów nukleinowych oraz izolację materiału genetycznego ze śliny.

Tego samego dnia uczniowie mieli szansę zapoznać się z działalnością Centrum Brytyjskiego oraz Instytutu Germanistyki.

23 maja
Na Wydziale Fizyki prof. Stanisław Popek wygłosił referat pt. „Tajemnica uzdolnień dzieci i młodzieży - geneza, struktura i strategia rozwoju zdolności i uzdolnień”. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość wzięcia udziału w pokazach fizycznych w czasie, których zademonstrowano m.in. przepływ prądu w różnych ośrodkach, elektryzowanie ciał oraz oddziaływanie ładunków.

24 maja
W Ogrodzie Botanicznym uczniowie zapoznali się z botaniką praktyczną oraz poznali gatunki roślin rodzimych i egzotycznych.

    Aktualności