Tydzień rozwijania talentów

21 marca 2011 r. podczas „Dnia talentów” Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty oraz JM Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski podpisali porozumienie dotyczące „Tygodnia rozwijania talentów” – inicjatywy edukacyjnej wspierającej laureatów tegorocznych konkursów przedmiotowych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W spotkaniu wzięli udział także Prorektor ds. Studenckich dr hab. Stanisław Michałowski prof. nadzw. UMCS, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Stanisław Chibowski oraz prof. dr hab. Małgorzata Willaume, która wygłosiła wykład o Marii Skłodowskiej-Curie, zakończony konkursem z nagrodami dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zgromadzonych podczas „Dnia talentów” w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwe będą cykliczne, tygodniowe spotkania utalentowanych uczniów z pracownikami naukowymi UMCS, organizowane w formie warsztatów i wykładów. Co roku inicjatywie będzie towarzyszyło hasło „Tydzień rozwijania talentów”, a w miarę rozwoju projektu do współpracy zaproszone zostaną wszystkie publiczne i niepubliczne uczelnie, które zaoferują najzdolniejszym uczniom Lubelszczyzny zajęcia rozwijające ich indywidualne talenty.

W uznaniu za inicjatywę rozwijania zainteresowań uczniów z Lubelszczyzny Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów”.

    Aktualności