Sukces studentów CJKP UMCS w Przeglądzie Szekspirowskim

Kilkunastoosobowa grupa studentów CJKP UMCS tradycyjnie już wzięła udział w XVII Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w języku angielskim, który odbył się 7 marca 2015 r. w Centrum Kultury w Lublinie.

Kilkunastoosobowa grupa studentów CJKP UMCS tradycyjnie już wzięła udział w XVII Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w języku angielskim, który odbył się 7 marca 2015 r. w Centrum Kultury w Lublinie.

Nasza młodzież przedstawiła inscenizację pt. Różne oblicza miłości, obejmującą fragmenty trzech sztuk: „Poskromienie złośnicy”, „Wieczór Trzech Króli” i „Wiele hałasu o nic” oraz 3 sonety.

Występ naszych słuchaczy uzyskał wiele pochwał jurorów i spotkał się z ogromnym aplauzem widowni. Wszyscy aktorzy silnie zaangażowali się i włożyli w dużo serca w przygotowanie przedstawienia.

Z wielką radością informujemy, że Anastazja Pugacz z grupy językowej otrzymała I nagrodę indywidualną „za sprawność językową i brawurowo zagraną rolę Katarzyny z dramatu The Taming of the Shrew”, zaś Sergiusz Tupalski z grupy polonistycznej otrzymał wyróżnienie indywidualne „za spontaniczną kreację postaci Petruchia” w tej samej sztuce.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom przedstawienia.

Spektakl został przygotowany pod kierunkiem dr Anny Butcher i dr Anny Dunin – Dudkowskiej.

Anna Dunin-Dudkowska

Fot. W. Kostko

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2015