Studenci i doktoranci UMCS docenieni

Od roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie funkcjonuje Własny Fundusz Stypendialny. Jest to forma dodatkowego wsparcia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. Stypendia przyznawane są w czterech kategoriach: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz za działalność społeczną.

fot. Bartosz Proll

6 grudnia br. w sali widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS doceniono kolejną grupę najzdolniejszych studentów i doktorantów naszej Uczelni. Rektor prof. Stanisław Michałowski oraz Prorektor ds. Studenckich prof. Urszula Bobryk wręczyli laureatom listy gratulacyjne informujące o przyznaniu im stypendiów z WFS.

- Tacy zdolni młodzi ludzie są naszą wielką radością! Cieszę się, że możemy dowartościować w ten sposób ich działalność i docenić wysiłki podejmowane na różnych polach – podkreślał Rektor UMCS. Prof. Michałowski dodał także, że poprzez Własny Funduszu Stypendialny pragniemy zachęcić młodych ludzi do podejmowania nauki na UMCS.

Uroczystość wręczania dyplomów zwieńczyło preludium Siergieja Rachmaninowa zagrane na pianinie przez Heorhii Erdeli - studenta kierunku Jazz i muzyka estradowa i jednocześnie jednego z laureatów WFS.

W ramach tegorocznej puli aplikowały 264 osoby, spośród których nagrodzono 86 najlepszych studentów i 6 doktorantów UMCS. Otrzymali oni dofinansowanie w kwocie 4 000 zł brutto, które zostanie wypłacone w dwóch transzach.

Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazło się 11 studentów pierwszego roku, którzy otrzymali stypendium za osiągniecia zdobyte w szkole średniej. Warto bowiem zaznaczyć, że w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego doceniamy także absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów na naszej Uczelni, którzy jednocześnie posiadają osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. Mowa m.in. o studentach pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Pełna kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów pochodzi ze środków własnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Fotorelacja:

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2018