Spotkanie z przedstawicielami WKU

25 marca 2022 r. na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komedy Uzupełnień w Lublinie. W wydarzeniu z ramienia WKU wzięli udział: ppłk. dr inż. Zbigniew Tarka – komendant WKU w Lublinie, mł. chor. Karol Wójcik i mgr Jolanta Prokop. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentowali: dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. uczelni – prorektor ds. ogólnych, prof. dr hab. Marek Pietraś – dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, dr hab. Wojciech Ziętara, prof. uczelni – dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz dr Ewelina Panas – pełnomocnik rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia i zarazem koordynator Legii Akademickiej na UMCS.

Tematem spotkania były ochotnicze formy służby wojskowej. Przedstawione zostały m.in: możliwości powołania do służby wojskowej, zasady rekrutacji i naboru ochotników, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej oraz współpraca w zakresie realizacji programu Legia Akademicka.

Uczestnicy podkreślali wagę spotkania z uwagi na aktualne wydarzenia w Ukrainie oraz wskazywali na kluczowe znaczenie obronności i przygotowania państwa pod względem gotowości wojskowej do obrony ojczyzny. Licznie przybyli na spotkanie studenci stanowili wyraz uznania i zainteresowania zagadnieniami, które były omawiane podczas wydarzenia.

Warto dodać, że na UMCS realizujemy kształcenie na kierunkach o profilach związanych z bezpieczeństwem państwa: Bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Prawa i Administracji oraz Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. 

Autorka: dr Ewelina Panas

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2022