Spotkanie z przedstawicielami Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem na Ukrainie

1 lipca br. w Sali Senatu UMCS, z inicjatywy Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem na Ukrainie, któremu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski.

W spotkaniu uczestniczyli również: Dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Henryk Gmiterek, dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. UMCS, dr Anna Dudak z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Jadwiga Malinowska oraz Krzysztof Łyda z Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań i Magdalena Pokrzycka-Walczak z Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych.

    Aktualności