Spotkanie z Gruzją w Lublinie

"Spotkanie z Gruzją w Lublinie" to przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym, w programie którego znalazły się m.in.: prezentacje dotyczące kultury gruzińskiej, turystyki, bezpieczeństwa oraz działalności organizacji polonijnych w Gruzji. Uczestnicy wydarzenia mogli także wziąć udział w warsztatach kulinarnych, językowych i tanecznych, a także pokazach filmów gruzińskich. Inicjatywie towarzyszyła wystawa fotograficzna oraz konkurs dla studentów.

Wydarzenie odbyło się 3 czerwca 2015 r. w ACK UMCS „Chatka Żaka”. Z ramienia władz UMCS w uroczystej inauguracji uczestniczyła prof. Urszula Bobryk, Prorektor ds. Studenckich UMCS.

W programie znalazły się m.in. prezentacje: „Polacy w Gruzji”, „Turystyka w Gruzji”, „Bezpieczeństwo w Gruzji”, warsztaty języka gruzińskiego, warsztat tańca gruzińskiego, pokaz  filmów „Emisariusze polskości” oraz „Gruziński bakcyl”, warsztat kulinarny, śpiewu, degustacja potraw przygotowanych podczas warsztatu kulinarnego.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem UMCS i UM Lublin.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2015