Słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu odwiedzili UMCS

5 lipca naszą uczelnię odwiedzili słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu. Seniorzy wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieczu – Grzegorzem Nosalem spotkali się z prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS prof. Wiesławem Gruszeckim. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad delegacją sprawowała prof. Agnieszka Nosal-Wiercińska – współzałożycielka UZW i przewodnicząca jego Rady Naukowej.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych prof. Małgorzatą Grabarczyk. Seniorzy mieli także okazję wysłuchać wykładu dr hab. Magdaleny Jaszek, prof. UMCS z Katedry Biochemii i Biotechnologii na temat „Grzybów leczniczych jako nowoczesnych narzędzi biomedycznych”. Podczas wizyty w Lublinie nie zabrakło także pamiątkowego zdjęcia „pod Maryśką” oraz zwiedzania miasteczka akademickiego.

Działalność Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu to wynik współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Gminy Biecz. W ramach umowy patronackiej podpisanej w 2016 r. nasza uczelnia zobowiązała się do dbania o wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz współtworzenie ich harmonogramu i tematyki. Powołanie do życia UZW i objęcie przez UMCS patronatem procesu dydaktycznego jest swojego rodzaju odpowiedzią na potrzebę aktywizacji starszych osób i integrację międzypokoleniową. Zakończenie aktywności zawodowej nie oznacza bowiem, że seniorzy przestają interesować się otaczającym ich światem i zachodzącymi w nim zmianami. Cieszymy się, że współpraca w ramach Uniwersytetu Złotego Wieku jest tak owocna i dziękujemy mieszkańcom Biecza za miłą wizytę.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2024