Seminarium nt. architektury Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie

Dzielnica Uniwersytecka w Lublinie to doskonale zaprojektowany zespół urbanistyczny, zasługujący na stałe miejsce w historii architektury XX wieku. Akademickie gmachy o modernistycznej estetyce, która w kolejnych latach podążała w kierunku postmodernizmu, nie gubiąc jednak funkcjonalistycznych poszukiwań, zwracają uwagę wysoką klasą architektoniczną.

Fot. Katarzyna Link

9 października 2013 r. w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS odbyło się seminarium nt. architektury Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie, któremu towarzyszyła promocja książki Izabeli Pastuszko „Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie” (Wydawnictwo UMCS, 2013). Wśród publiczności, licznie zgromadzonej w Sali Inkubatora, znaleźli się m.in.: Rektor UMCS w latach 1972-1981 prof. Wiesław Skrzydło, członkowie Rady Kultury Przestrzeni, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, środowiska akademickiego i kulturalnego.

Seminarium uroczyście zainaugurował JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski. W swoim wystąpieniu wspomniał m.in. o ogromnej randze podejmowanego tego dnia wydarzenia: „Temat seminarium jest bardzo ważny tym bardziej, że architektura naszej dzielnicy uniwersyteckiej jest postrzegana jako jedna z najpiękniejszych. Architektura tamtych czasów służy nam cały czas. Jest ona «perełką» wśród kampusów w Polsce, funkcjonuje w otoczeniu życia studenckiego. Cieszę się, że będziemy dzisiaj o tym dyskutować, tym bardziej, że już 23 października oficjalnie rozpocznie się rok 70-lecia istnienia naszego Uniwersytetu”.

Podczas seminarium wygłoszono pięć referatów.

Prelegenci:
- mgr Izabela Pastuszko (autorka książki o budynkach lubelskiego kampusu), „Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie. Firmitas, utilitas, venustas?”,
- dr Filip Burno (Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, ASP Warszawa), „Symbole narodowe i maszyny do edukacji. Miasteczka Uniwersyteckie 1920-1970”,
- dr inż. arch. Natalia Przesmycka (Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska), „Dzielnice akademickie w kontekście tworzenia miejskich przestrzeni publicznych”,
- dr Piotr Majewski (Zakład Historii Sztuki, ISP WA UMCS), „«Portret natury». Oskara Hansena projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego Ogrodu Botanicznego UMCS”,
- dr Hubert Mącik (Miejski Konserwator Zabytków, Lublin), „Ochrona Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie. Możliwości formalne i praktyka”.

Moderatorem spotkania był dr hab. Jerzy Żywicki z Zakładu Historii Sztuki, ISP WA UMCS.

 

    Aktualności