Promocje doktorskie na UMCS

Uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych odbyły się 6 grudnia br. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Wydarzenie miało szczególny charakter, był to bowiem końcowy, najbardziej miły akcent wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej promotorów.

fot. Bartosz Proll

Tego dnia 16 osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym Uniwersytet osiągnął liczbę 1184 doktorów habilitowanych wypromowanych w swej ponad 74-letniej historii. W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki - to świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostało 43 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnął liczbę 4324 doktorów.

Zgodnie z tradycją akademicką uroczyste ślubowanie odbyło się w języku łacińskim. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją dr Joanny Ćwirko.

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2018