Program Absolwent UMCS

Podczas konferencji prasowej w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS, w obecności przedstawicieli władz Uczelni, koordynatorów Projektu, pracowników Uniwersytetu, przedstawicieli mediów, instytucji i firm zewnętrznych, zaprezentowano nową inicjatywę Uczelni, skierowaną do jej Absolwentów.

Z okazji jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej uruchomiono specjalny „Program Absolwent”- pierwszy i jedyny tego rodzaju projekt zorganizowany przez szkołę wyższą nie tylko w Lublinie, ale również we wschodniej Polsce.

Celem Programu jest uhonorowanie wszystkich absolwentów UMCS, umożliwienie im nawiązania kontaktów z kolegami i koleżankami z czasów studenckich oraz odnowienia więzi z ich Alma Mater. Inicjatywa zakłada integrację absolwentów wszystkich roczników oraz organizację wydarzeń, które pomogą odnowić im kontakty z lat studenckich. Program Absolwent to także szeroka oferta działań mających na celu zawodową aktywizację i promocję absolwentów UMCS.

Do tej pory Uczelnia wykształciła ponad 210 tysięcy absolwentów. Głównym narzędziem Programu jest Karta Absolwenta UMCS, której posiadanie uprawni wszystkich absolwentów Uczelni do korzystania ze specjalnie przygotowanej przez Uniwersytet oferty oraz systemu zniżek i promocji oferowanych przez współpracujące z Programem firmy i instytucje.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 30 stycznia br., po raz pierwszy przedstawiono propozycję Programu w zakresie oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, skierowaną konkretnie do absolwentów UMCS. Poinformowano również o innych korzyściach dla osób posiadających Dyplom UMCS, przyznanych przez firmy i instytucje zewnętrzne, z którymi Uczelnia nawiązała w tym zakresie współpracę.

    Aktualności