Profesor Jarosław Hrycak na UMCS

29 stycznia 2014 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu UMCS Profesor Jarosław Hrycak odebrał z rąk Rektora UMCS nagrodę im. Jerzego Giedroycia. Ukraiński historyk otrzymał wyróżnienie przyznawane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej za książkę „Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886)”.

Fot. Archiwum

W uzasadnieniu przyznania Nagrody Kapituła zaznaczyła, że publikacja jest „(…) pierwszą wykraczającą poza ukraiński kontekst biografią intelektualną Iwana Franki (1856-1916) - pisarza, tłumacza, polityka, postaci arcyważnej dla zrozumienia narodzin narodu ukraińskiego. Łącząc dwa gatunki - biografii koncentrującej uwagę na wybitnej postaci i mikrohistorii poświęconej życiu «zwykłych ludzi», Jarosław Hrycak pozwala czytelnikowi umiejscowić Frankę w szerszym kontekście - nie tylko środkowoeuropejskim czy austro-węgierskim, ale ogólnoeuropejskim”.

Tego samego dnia na Wydziale Politologii UMCS odbyła się konferencja prasowa z udziałem prof. J. Hrycaka i prof. Iwony Hofman. W obecności mediów prof. Hrycak relacjonował bieżącą sytuację na Ukrainie.

W dalszej części spotkania prof. Hrycak wygłosił wykład dla pracowników i studentów licznie zgromadzonych w Sali Rady Wydziału, pt. „Jak i po co patrzeć na Ukrainę?”.

Prof. Jarosław Hrycak urodził się 1 stycznia 1960 r. w Dowhem. Jest ukraińskim historykiem, dyrektorem Instytutu Badań Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego, profesorem wizytującym Central European University w Budapeszcie oraz szefem Katedry Historii Ukrainy w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii nowożytnej, w szczególności narodzin nowoczesnego narodu ukraińskiego. Jest autorem monografii wybitnego ukraińskiego poety i działacza politycznego Iwana Franki (1856-1916) uznanej za najlepszą ukraińską książkę 2006 r.

Fot. Robert Frączek

    Aktualności