Prof. Skarżyński gościem UMCS

20 stycznia br. nasz Uniwersytet gościł wybitnej sławy audiologa i otolaryngologa, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFiPS) oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, a także Doktora Honoris Causa UMCS – prof. Henryka Skarżyńskiego. W spotkaniu z Rektorem uczelni Radosławem Dobrowolskim uczestniczyli także:

- prof. Piotr Henryk Skarżyński, otorynolaryngolog, audiolog i foniatra, dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów w Kajetanach oraz współpracownik WUM i UMCS;
- prof. Krzysztof Kochanek, sekretarz naukowy IFiPS, specjalista w zakresie inżynierii biomedycznej, audiologii oraz badań elektrofizjologicznych narządu słuchu, pracownik UMCS;
- prof. Stanisław Michałowski, Rektor w latach 2012-2020;
- prof. Tomasz Woźniak, inicjator wizyty, kierownik Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Wizyta profesorów Henryka oraz Piotra Skarżyńskich w Lublinie dotyczyła omówienia spraw związanych z kontynuacją współpracy na polu dydaktycznym oraz nakreślenie perspektyw co do wspólnych prac badawczych. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Katedra Logopedii i Językoznawstwa UMCS od wielu lat wspierają ideę badań przesiewowych u dzieci w zakresie słuchu, procesów przetwarzania słuchowego, mowy i głosu. Delegacja spotkała się także z władzami Wydziału Filologicznego oraz pracownikami Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Współpraca naszej Alma Mater z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu trwa już 25 lat. W 1997 r. rozpoczęła się ścisła kooperacja, podczas której realizowano różnorodne cele badawcze i wspierano działalność Instytutu. Od 15 lat trwa też współpraca na polu dydaktycznym. W 2007 roku nasz Uniwersytet utworzył unikatowy, pierwszy w Polsce kierunek studiów stacjonarnych pn. Logopedia z audiologią, który funkcjonuje do tej pory i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów. Studenci prowadzą część badań w IFiPS oraz odbywają tam praktyki, mają także możliwość realizowania seminariów u prof. Piotra Henryka Skarżyńskiego. Na naszej uczelni prowadzony jest również podyplomowy kierunek studiów z Surdologopedii.

 Fot. Bartosz Proll

 

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2022