Prof. Roman Hauser doktorem honoris causa

Prof. dr hab. Roman Hauser, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został 76 doktorem honoris causa w 70-letniej historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uroczystość odbyła się 25 czerwca br. w Auli im. prof. K. Myślińskiego na Wydziale Humanistycznym UMCS z udziałem licznie zaproszonych gości.

Fot. Aneta Adamska

Tytuł doktora honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem i zarazem wyrazem największego uznania ze strony Uniwersytetu dla osób szczególnie zasłużonych nauce. Senat UMCS nadał go prof. Romanowi Hauserowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk prawnych w zakresie materialnego, proceduralnego i egzekucyjnego prawa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, a także za szczególny wkład w kształtowanie nowego ładu publicznego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez budowanie niezależności, prestiżu i pozycji sądownictwa administracyjnego.

Prof. dr hab. Roman Hauser to wybitny specjalista m.in. w dziedzinie ustrojowego i materialnego prawa administracyjnego, profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją działalność zawodową związał także z sądownictwem administracyjnym. W latach 1992-2004 był Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, piastując ponownie to stanowisko od 2010 r., zaś od 2014 r. pełni funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

Podczas uroczystości sylwetkę prof. R. Hausera przedstawił w laudacji promotor doktoratu - prof. dr hab. Leszek Leszczyński, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak odczytała treść dyplomu doktora honoris causa, zaś Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski wręczył prof. Romanowi Hauserowi ten dokument oraz statuetkę Marii Curie-Skłodowskiej.

Było to czwarte nadanie doktoratu honoris causa w roku jubileuszowym 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

    Aktualności