Prof. Langacker doktorem honoris causa UMCS

Prof. Ronald Wayne Langacker otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uroczystość odbyła się 8 maja br. w Auli im. Kazimierza Myślińskiego na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz zgromadziła liczne grono osób chcących uhonorować wyróżnienie Pana Profesora.

fot. Bartosz Proll

Przyznanie tytułu doktora honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem i zarazem wyrazem największego uznania ze strony Uniwersytetu dla osób szczególnie zasłużonych dla nauki. Podczas uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab. Henryk Kardela, kierownik Zakładu Językoznawstwa Kognitywnego UMCS, a jednocześnie promotor nadania tytułu dhc prof. Langackerowi.

Doktorat prof. Ronalda W. Langackera jest osiemdziesiątym drugim doktoratem w historii naszej uczelni i przypada w roku obchodów 75-lecia Uniwersytetu. W związku z tym nasz zagraniczny gość, oprócz stosownego dyplomu, otrzymał także pamiątkową statuetkę Patronki UMCS związaną z jubileuszem.

Osiemdziesiąty drugi doktor honoris causa UMCS to światowej sławy językoznawca, współtwórca językoznawstwa kognitywnego i twórca gramatyki kognitywnej. Działalność naukowa prof. Ronalda W. Langackera obejmuje językoznawstwo angielskie, językoznawstwo ogólne i teoretyczne oraz filozofię języka. Jego najwcześniejsze artykuły z lat 1965-1972 dotyczą gramatyki języka francuskiego. Tytuł magistra i stopień doktora uzyskał w dziedzinie językoznawstwa teoretycznego, które stało się główną domeną jego pracy naukowej i dydaktycznej. Po uzyskaniu tytułu Master of Arts został pracownikiem Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, gdzie – po przejściu na emeryturę – nadal prowadzi badania nad językiem i sprawuje opiekę nad adeptami językoznawstwa z całego świata.

Pierwszą monografię pt. „Language and its Structure. Some Fundamental Linguistic Concepts” prof. Langacker napisał w 1967 r. Jego prace wywarły ogromny wpływ na rozwój językoznawstwa przełomu XX i XXI wieku. Nasz doktor honoris causa jest autorem 20 książek, ponad 200 artykułów naukowych oraz ok. 30 artykułów-recenzji. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat ukazały się przekłady jego artykułów na dziesięć języków: koreański, chiński, japoński, francuski, duński, włoski, rosyjski, hiszpański, kataloński i polski.

Trzy książki Profesora zostały opublikowane przez Wydawnictwo UMCS: „Wykłady z gramatyki kognitywnej - Kazimierz 1993” (1995), „Wykłady z gramatyki kognitywnej - Lublin 2001” (2005) oraz „Nominal Structure in Cognitive Grammar. The Lublin Lectures” (2016).

Fotorelacja autorstwa Bartosza Prolla:

    Aktualności

    Data dodania
    9 maja 2019