Prof. Kongkiti Phusavat Honorowym Profesorem UMCS

18 maja br. tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał prof. Kongkiti Phusavat. Uroczystość odbyła się w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji.

fot. Bartosz Proll

Sylwetkę prof. Phusavata przedstawiła wszystkim zebranym dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, prof. nadzw., Kierownik Zakładu Zarządzania UMCS. Nasz Honorowy Profesor jest absolwentem Virginia Polytechnic Institute and State University – Virginia Tech (USA), gdzie uzyskał też stopień doktora w dyscyplinie „Inżynieria systemów” (1995). Od 2005 r. do chwili obecnej pracuje jako dyrektor międzynarodowego programu doktorskiego z zakresu inżynierii przemysłowej w Kasetsart University w Bangkoku.

Prof. Phusavat jest osobą integrującą Wydział Ekonomiczny UMCS z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Efektem współpracy naukowca z Wydziałem było m.in. powołanie międzynarodowego wydawnictwa naukowego „ToKnowPress” (jego założycielem obok UMCS były ISSBS ze słoweńskiego Celje oraz Kasetsart University w Bangkoku), a także przygotowanie „Projektu innowacyjnego: Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw – Inno-Broker”, czy wreszcie uruchomienie nowego kierunku kształcenia „Logistyka” i unowocześnienie programu studiów doktoranckich realizowanych na Wydziale.

Podczas uroczystości, w dowód uznania za szczególny wkład w realizację wieloletniej i aktywnej współpracy z Wydziałem Ekonomicznym, Rektor UMCS i Dziekan Wydziału Ekonomicznego wręczyli prof. Phusavatowi dyplom oraz statuetkę Marii Curie. Następnie nadesłane listy gratulacyjne przybliżyła publiczności dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw., Prorektor ds. Kształcenia UMCS. Na zakończenie głos zabrał gość honorowy, który w ciepłych słowach mówił o przyjaźni między naukowcami z Bangkoku a pracownikami Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2017