Prof. Jean Poesen doktorem honoris causa UMCS

Profesor Jean Poesen - światowej sławy geomorfolog, ekspert i badacz w zakresie gleboznawstwa, degradacji oraz ochrony gleb i środowiska - został doktorem honoris causa UMCS. Uroczystość odbyła się 24 kwietnia br. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Senat Uczelni nadał Prof. J. Poesenowi ten tytuł za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geografii fizycznej, geomorfologii i gleboznawstwa, a zwłaszcza za jego fundamentalny wkład w rozpoznanie uwarunkowań, mechanizmów i dynamiki procesów erozji gleb i erozji wąwozowej w różnych systemach morfoklimatycznych, a także za długoletnią, owocną współpracę ze środowiskiem geografów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Prof. Jean Poesen to uczony o ogromnym dorobku naukowym i wielkiej wyobraźni badawczej. Przez całe swoje zawodowe życie jest związany z jedną z najznamienitszych uczelni w Belgii – z Katolickim Uniwersytetem w Leuven i tamtejszym Instytutem Nauk o Ziemi i Środowisku. Jest również członkiem Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk oraz wielu prestiżowych międzynarodowych towarzystw naukowych. Był również profesorem wizytującym na wielu uczelniach. Prof. Jean Poesen jest autorem i współautorem ponad 700 publikacji naukowych. Jego dorobek uzupełniają liczne rozdziały w monografiach naukowych oraz artykuły w czasopismach. Profesor prowadzi aktywną działalność dydaktyczną: wypromował 47 doktorów. Ponadto angażuje się w przygotowywanie oraz prowadzenie międzynarodowych konferencji, kongresów naukowych i warsztatów. Z UMCS współpracuje od wielu lat zarówno przy realizacji licznych programów badawczych, jak i przyjmując pracowników naszej uczelni na staże naukowe do ośrodka badawczego na Katolickim Uniwersytecie w Leuven.

Fot. Aneta Adamska

    Aktualności