Popularyzator Nauki 2021 - wyniki

Poznaliśmy zwycięzców konkursu „Popularyzator Nauki 2021”. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 3 grudnia w Warszawie, wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach. Warto podkreślić, że wśród finalistów konkursu w kat. „Zespół” znalazł się także Lubelski Festiwal Nauki. Była to dla nas tym bardziej miła wiadomość, gdyż gospodarzem tegorocznej edycji był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W ww. kategorii główny laur trafił do 3LAB - pracowania innowacji, zaś prócz LFN konkurowały tam takie inicjatywy jak: Dział Edukacji Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, Komitet Organizacyjny Ligi Matematycznej im. Zdzisława Matuskiego, a także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w konsorcjum z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższą Szkołą Gospodarki oraz Bydgoską Szkołą Wyższą.

Nagrodę główną w konkursie Popularyzator Nauki otrzymał dr hab. Piotr Rzymski za, jak podkreślano, „zaangażowanie i ogromną pracę związaną z popularyzacją wiedzy medycznej w odpowiedzi na pandemię COVID-19”. Przyznano również nagrody w kategoriach:

  • Naukowiec – laureatką została dr Anna Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych PAN,
  • Animator – nagrodzono Adama Zbyryta z Uniwersytetu w Białymstoku,
  • Instytucja – Centrum Popularyzacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • Media – laureatem został dr Łukasz Lamża, twórca cyklu „Czytamy Naturę” na You Tube.

Wyróżnienia otrzymali twórcy projektu Nauka. To lubię i Ligi Matematycznej im. Zdzisława Matuskiego.

Przypomnijmy, że Lubelski Festiwal Nauki jest jednym z największych festiwali tego typu w Polsce, średnio bierze w nim udział kilkadziesiąt tys. zarejestrowanych uczestników. Od pierwszej edycji Festiwalu liczba prezentowanych projektów naukowych wzrosła z ok. 200 do prawie 1450. Wydarzenie od ponad 17 lat organizowane jest przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (gospodarz edycji 2021), Uniwersytet Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska oraz Urząd Miasta Lublin. W realizację Festiwalu rokrocznie angażuje się również kilkadziesiąt instytucji naukowo-badawczych i publicznych z Lublina oraz pobliskich województw. Głównym celem wszystkich inicjatyw realizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie.

Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest od 2005 roku przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki (wcześniej MNiSW). To najstarszy i najbardziej prestiżowy w Polsce plebiscyt, w którym doceniani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odkrywanie tajemnic współczesnej nauki osobom niezwiązanym ze środowiskiem akademickim.

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2021