Podziękowania dla społeczności UMCS od lubelskiego sztabu Szlachetnej Paczki

W ostatnich tygodniach Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wsparł ogólnopolską akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”.

Dzięki zaangażowaniu i wrażliwości pracowników, doktorantów oraz studentów udało się przygotować 30 paczek z różnego rodzaju darami dla potrzebującej rodziny. Lubelski sztab „Szlachetnej Paczki”, doceniając okazane wsparcie, skierował do naszej społeczności uniwersyteckiej podziękowania za udzieloną pomoc wraz z symbolicznym upominkiem.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    15 grudnia 2020