Podręcznik - "Międzynarodowe stosunki polityczne"

Wydawnictwo UMCS opublikowało podręcznik akademicki pt. "Międzynarodowe stosunki polityczne". Opracowanie przygotował kierowany przez prof. Marka Pietrasia zespół nauczycieli akademickich, zajmujących się tematyką stosunków międzynarodowych i zatrudnionych w Katedrze Stosunków Międzynarodowych oraz w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Wyjątkowość podręcznika polega na propozycji usystematyzowania nauczania na poziomie akademickim międzynarodowych stosunków politycznych z uwzględnieniem myślenia charakterystycznego dla lubelskiej szkoły stosunków międzynarodowych oraz zmiany, wręcz „historycznego przyspieszenia”, które w stosunkach międzynarodowych zachodzi.

W tym kontekście autorzy podręcznika w 26 rozdziałach podzielonych na 5 części podjęli tematykę istoty i czynników zmiany międzynarodowych stosunków politycznych, różnorodności ich podmiotów oraz form organizacji i regulacji, zakresu przedmiotowego z uwzględnieniem tematyki np. ładu międzynarodowego, bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu, międzynarodowych problemów społecznych, gospodarczych, ekologicznych, praw człowieka, kultury czy procesów globalizacji. Ważną częścią podręcznika są 2 rozdziały na temat polityki zagranicznej Polski.

Link do książki

fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    21 stycznia 2022