Podpisanie umowy o współpracy badawczo-rozwojowej

1 czerwca 2017 r. zawarto umowę o współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych. Celem porozumienia jest wspieranie rozwoju i współpraca w działalności badawczo-rozwojowej oraz dydaktycznej. Ze strony UMCS umowę podpisał prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentowała Justyna Jędruch, p.o. Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Współpraca obejmować będzie w szczególności wspólne projekty naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, wspomaganie transferu wiedzy, technologii oraz innowacji do sektora publicznego i prywatnego, wspieranie rozwoju wschodnich regionów Polski, popularyzację walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych oraz wspólne prowadzenie działań edukacyjnych i badawczych.

Fot. Katarzyna Kozielewicz

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2017