Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

22 stycznia br. w sali konferencyjnej w przestrzeniach stołówki akademickiej „Trójka” odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołanej na kadencję 2021–2024. W wydarzeniu uczestniczyli: rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prorektor dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, kanclerz Grażyna Elżbieta Fiok, kwestor Katarzyna Komotajtis oraz członkowie Rady: prof. dr hab. Urszula Bobryk, prof. dr hab. Jan Pomorski, dr Adam Szot, Radosław Janik, Wiesław Czarnacki, Andrzej Rutkowski i Patryk Bukała.

Rada Uczelni została powołana na mocy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta szczegółowo określa kompetencji Rady, do których należą m.in. opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu i statutu, a także wskazywanie kandydatów na Rektora. Rada ma również wpływ na gospodarkę finansową Uczelni poprzez opiniowanie planu rzeczowo-finansowego oraz zatwierdzanie wykonania tego planu i sprawozdania finansowego; monitoruje też proces zarządzania Uniwersytetem.

Podczas piątkowego posiedzenia wręczone zostały powołania do Rady Uczelni na nową kadencję, wybrano sekretarza rady, wyrażono zgodę na utworzenie spółki celowej oraz zaopiniowano korektę planu rzeczowo-finansowego UMCS na rok 2020. Poruszono także kwestię nabycia z bonifikatą budynku przy ul. Józefa Sowińskiego, w którym znajduje się DS „Kronos” i omówiono sprawy bieżące.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    25 stycznia 2021