Panel dyskusyjny „Youth Forced to Flee – Inspiration in Displacement”

Na całym świecie 20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Z okazji tego święta Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Miasto Lublin zorganizowały panel dyskusyjny „Youth Forced to Flee – Inspiration in Displacement”. Wydarzenie odbyło się 21 czerwca 2023 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Spotkanie otworzyli Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Dyrektor Regionalnego Biura UNHCR Marco Procaccini oraz Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach. Organizatorzy wydarzenia zwrócili szczególną uwagę na znaczenie tolerancji, dialogu międzykulturowego oraz wyzwań związanych z integracją uchodźców zarówno w naszym mieście, jak i w skali całego kraju.

Każdego roku miliony młodych ludzi doświadcza przesiedlenia we własnym kraju lub ucieka za granicę w poszukiwaniu ochrony przed wojną, prześladowaniami i przemocą. Podczas spotkania młodzi uczestnicy panelu z Afganistanu, Grecji, Iranu, Włoch, Polski i Ukrainy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z przesiedleniem w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca na ziemi. Inspirujące rozmowy zostały zakończone dyskusją uczestników panelu.

Tekst: dr Alina Czarnacka
Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2023