Otwarcie Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

27 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego gmachu Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Uniwersytetu, członkowie Senatu UMCS, reprezentanci władz rządowych i samorządowych oraz zaproszeni goście.

Po uroczystym przecięciu wstęgi przez przedstawicieli władz rządowych, samorządowych rektorskich i kanclerskich uczelni budynek poświęcił biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Adam Bab.

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski przywitał przybyłych gości i podkreślił, że dzisiejszy dzień jest niezwykle ważny dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: „Formalnie oddajemy w użytkowanie pracownikom, doktorantom i studentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii obiekt ze wszech miar nowoczesny i infrastrukturalnie przygotowany na wyzwania XXI wieku (...). Jest to jednocześnie doskonały moment i dobry czas na podkreślenie dokonań i podziękowanie dla tych osób, które przyczyniły się najpierw do stworzenia wizji tej inwestycji, a później do jej realizacji. Bardzo się cieszę, że jest z nami rektor poprzednich kadencji, prof. Stanisław Michałowski i p. kanclerz Grażyna Elżbieta Fiok, ponieważ to dzięki ich zapobiegliwości i determinacji ta inwestycja doczekała się szczęśliwej realizacji (...)”.

Rektor Dobrowolski podziękował także wszystkim osobom zaangażowanym w proces twórczy, zarówno z ramienia uczelni, jak i przedstawicielom firmy Anna-Bud, a także projektantom, dodając na zakończenie: „Nie mam wątpliwości co do tego, że tego rodzaju inwestycje, jak właśnie uroczyście otwierany dzisiaj nowoczesny obiekt Instytutu Pedagogiki UMCS, przyczyniają się do polepszenia warunków kształcenia studentów i jakości badań naukowych prowadzonych na naszym uniwersytecie”.

Kilka słów do zebranych skierował również rektor UMCS w latach 2012-2020 prof. Stanisław Michałowski: „Dla mnie nowo powstałe obiekty na Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej stanowią swojego rodzaju zwieńczenie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych, które przeprowadziliśmy w ostatnich latach, a które, przypomnę, rozpoczęliśmy jeszcze podczas kadencji rektora prof. Andrzeja Dąbrowskiego, kiedy to pełniłem funkcję prorektora. Zaczęliśmy wówczas modernizować naszą uczelnię i zabiegać o pieniądze na nowe inwestycje (…). Obok uroczyście otwieranego dzisiaj obiektu Instytutu Pedagogiki znajdują się jeszcze niezagospodarowane tereny. W koncepcji Kampusu Zachodniego naszej uczelni planowaliśmy na nich budowę hali sportowej, która miała być swojego rodzaju dopełnieniem tego miejsca. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami powalczymy jeszcze o środki na jej budowę”.

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka zaznaczył, że „Gdybyśmy chcieli wskazać podstawową funkcję uniwersytetu, można byłoby ją ująć w jednym zdaniu – to zapewnienie jak najwyższej jakości procesu dydaktycznego. Przekładając to na logikę, zdaniem p jest wysoka jakość kadr, a zdaniem q jest odpowiednia infrastruktura. (…) UMCS dysponuje znakomitą kadrą, ale żeby można było prowadzić działalność dydaktyczną i naukową, trzeba zapewnić odpowiednie warunki, w jakich funkcjonuje uczelnia i poszczególne jej wydziały. (…) Dlatego składam wielkie gratulacje wszystkim, którzy współtworzyli to dzieło, a tym, którzy będą tu pracować, życzę znakomitej aury i atmosfery do współpracy ze studentami, bo nie ma nic lepszego niż satysfakcja wychowanków”.

Za wspaniały Kampus i nowo powstały obiekt podziękował również Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin: „Kampus Zachodni to nowe miejsce urbanistyczne w Lublinie. Jest nie tylko piękny pod względem wizualnym, ale zaczyna także korespondować z tym, co się dzieje w tej części miasta. To będzie jego nowa wizytówka”.

Jak podkreśliła Kanclerz uczelni Grażyna Elżbieta Fiok: „Podczas ostatnich 10 lat zainwestowaliśmy w modernizacje i inwestycje na naszym Uniwersytecie ok. 700 mln zł. (…). Dzisiejsza uroczystość otwarcia Instytutu Pedagogiki stanowi zwieńczenie budowy infrastruktury naukowo-badawczej i dydaktycznej Kampusu Zachodniego, który w ramach celów strategicznych UMCS stwarza lepsze warunki do pracy, nauki, rozwoju potencjału naukowo-badawczego i jest także ważnym miejscem dla akademickiej społeczności uczelni, miasta i województwa”. Kanclerz Fiok dodała, że sukces i powstanie nowej siedziby Instytutu Pedagogiki to m.in. efekt zaangażowania i konstruktywnej współpracy pracowników uczelni przy przygotowaniu programu funkcjonalnego, współdziałanie z architektami, generalnym wykonawcą i licznymi podwykonawcami. Grażyna Elżbieta Fiok w swoim wystąpieniu podziękowała również pracownikom naukowym za ich pomoc i wkład w realizację nowej infrastruktury poprawiającej konkurencyjność uczelni, a także kierownictwu i pracownikom działu inwestycji i remontów, inspektorom nadzoru budowlanego, pracownikom administracyjnym oraz zastępcom kanclerza i kwestorowi UMCS za ich codzienny wysiłek i wsparcie.

Po wystąpieniach Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Andrzej Różański, prof. uczelni zaprezentował nowoczesne i unikatowe przestrzenie Instytutu Pedagogiki UMCS.

Projekt budynku Instytutu Pedagogiki UMCS został przygotowany przez uznanego warszawskiego architekta - Radosława Guzowskiego, który w swojej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przyjął cztery główne założenia: funkcjonalność, ekonomię, ekologię i estetykę. Wykonawcą inwestycji była firma budowlana Anna-Bud sp. z o.o. Umowa na budowę Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS została podpisana w maju 2020 r., zaś prace zakończyły się w grudniu 2021 r. Obiekt uzyskał zgodę stosownych instytucji na użytkowanie w lutym 2022 roku, a zajęcia dydaktyczne ze studentami rozpoczęły się w marcu br. 

Nowa siedziba Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS powstała w sąsiedztwie oddanych do użytku w 2020 roku obiektów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Dzięki ww. inwestycjom, uczelnia zgrupowała wszystkie swoje obiekty uniwersyteckie na jednym obszarze, integrując je i skupiając w pobliżu miasteczka akademickiego.

Bryła Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS posiada prostą i unikalną fasadę, której elementy pozostają w harmonii do wyglądu sąsiadujących obiektów. Przeważa w niej szkło i aluminium, które podkreślają nowoczesny wygląd budynku. Całość gmachu charakteryzuje się zrównoważoną i minimalistyczną estetyką, odpowiadającą wymogom XXI wieku. 

Nowy gmach posiada dwa wejścia: od strony dziedzińca, pomiędzy nim a obiektem Instytutu Psychologii, oraz wejście główne od strony parkingu. Wewnątrz Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS znajduje się słoneczne, wielokondygnacyjne lobby z przeszkleniem w dachu, które robi duże wrażenie na wszystkich osobach przebywających w obiekcie. Od południowej strony budynku rozpościera się również piękny widok na panoramę miasta.

Kubatura ww. gmachu wynosi 26 880 m³, a jego powierzchnia użytkowa to 6 246,21 m². Budynek składa się z pięciu kondygnacji i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniając im znaczący komfort pracy oraz studiowania. Spełnione są także wszystkie najwyższe wymagania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przepisów sanitarnych. Ponadto Instytut Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS wyposażono w nowoczesne instalacje teletechniczne i multimedialne. Wokół obiektu wykonano infrastrukturę zewnętrzną w postaci dróg dojazdowych wraz z około 70 miejscami parkingowymi, chodnikami, donicami żelbetowymi na zieleń czy nowoczesnym oświetleniem zewnętrznym. Na dachu Instytutu usytuowano zaś platformę pod urządzenia stacji meteo. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu harmonijnie wkomponowuje się w istniejący kontekst urbanistyczny Kampusu Zachodniego UMCS.

Współczesny, wysoki standard nowej siedziby Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS znacząco wpływa na komfort oraz odpowiednie warunki do prowadzenia badań i kształcenia studentów. Nowoczesny obiekt zawiera m.in. dwie aule wykładowe (na ok. 200 i 100 miejsc), sale wykładowe i ćwiczeniowe, izbę pamięci, pracownie komputerowe oraz specjalistyczne: wielofunkcyjną pracownię Montessori, pomieszczenie do diagnozy neuropedagogicznej, a także profesjonalnie wyposażone pracownie: plastyczną, teatralno-muzyczną i taneczną.

Z nowej siedziby Instytutu Pedagogiki UMCS korzysta obecnie 1330 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych  i doktorantów oraz 118 pracowników.

Wartość inwestycji wyniosła prawie 46 mln zł, z czego uczelnia uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 20 mln zł.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności