Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej Prof. S. Uziakowi

24 kwietnia 2014 r. przy głównym wejściu do budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej Profesorowi Stanisławowi Uziakowi - wybitnemu uczonemu i nauczycielowi akademickiemu.

Prof. dr hab. Stanisław Uziak od początku swojej pracy zawodowej związany był z UMCS. Przez 31 lat (1965-1996) kierował Zakładem Gleboznawstwa. Pełnił funkcje Prodziekana (1966-1972) i Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1981-1984). W latach 1984-1987 był Rektorem UMCS. Jako Senator UMCS w latach 1980-1990 pracował w kilku komisjach, a później do 2002 roku był Członkiem Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uczelni. Był także Członkiem Konwentu Godności Honorowych UMCS.

Zainteresowania naukowe profesora dotyczyły m.in.: genezy i kartografii gleb oraz minerałów ilastych, a także wpływu autopopresji na środowisko glebowe i problematyki ochrony tego środowiska. Łączna liczba jego publikacji naukowych obejmuje ok. 150 pozycji. Profesor Stanisław Uziak bardzo aktywnie działał w towarzystwach naukowych, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Był laureatem nagród naukowych oraz - przez wiele lat - redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Polish Journal of Soil Science”.

Fot. Aneta Adamska

    Aktualności