Obchody 60-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników

29 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyły się obchody 60-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników. Jest to drugie najstarsze prawnicze koło naukowe w Polsce.

Obchody rozpoczęły się uroczystym przywitaniem wszystkich gości. Następnie głos zabrali prorektor dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS, dziekan prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, która podzieliła się wspomnieniami z okresu, gdy koło rozpoczynało swoją działalność, oraz dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UMCS, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Ponadto podczas jubileuszu prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak przekazała Krzysztofowi Niewęgłowskiemu medal, podkreślając, że „niewątpliwie wręcza go w dobre ręce”, co było bardzo pięknym i symbolicznym momentem.

Dodatkową podróżą w przeszłość okazało się wystąpienie byłych prezesów SKNP, którzy podzielili się historią i doświadczeniem. Byli to: p. Henryk Wyszyński – prezes koła w roku akademickim 1972/1973, p. dr Karol Dąbrowski – sekretarz koła w roku akademickim 2001/2002, dr Mateusz Chrzanowski – prezes koła w roku akademickim 2010/2011, dr Jarosław Kostrubiec – prezes koła w roku akademickim 1999/2000 oraz mec. Piotr Sendecki – prezes koła w roku akademickim 1980/1981. Uroczystość uświetniła wystawa zawierająca wybrane dokumenty i zdjęcia zgromadzone w ciągu wszystkich kadencji.

Obchody zakończyły się krótkim bankietem dla wszystkich przybyłych gości.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2019