Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja br. na placu Litewskim odbyły się uroczyste obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Podczas uroczystości reprezentanci różnych instytucji oraz środowisk złożyli wieńce i wiązanki pod pomnikiem Konstytucji 3 maja. Kwiaty złożyli także przedstawiciele Związku Uczelni Lubelskich, do którego należy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Politechnika Lubelska. UMCS reprezentowany był przez prorektora ds. ogólnych dra hab. Arkadiusza Berezę, prof. UMCS. W delegacji znaleźli się także rektor UP prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz prorektor ds. studenckich PL dr hab. inż. Paweł Droździel.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    4 maja 2021